DSC05128-1-scaled-acenterbottom.jpg

Om skolan

Lokaler för ett kreativt och flexibelt arbetssätt

Växjö Fria är belägen mitt i Arenastaden i fräscha lokaler med ändamålsenlig utrustning. Arenastadens faciliteter som gym, träningscenter, restauranger och eventytor skapar dessutom goda möjligheter för samtliga elever på skolan att få en trivsam och varierad studietid hos oss.

Vi tror att grunden för ett framgångsrikt lärande är en arbetsmiljö med trygghet och studiero, vilket vi har fokuserat på i våra lokaler. Vi har stora klassrum med ny teknik, större torgytor för social samvaro men också många mindre ytor där man kan fokusera på sina studier.

Våra lokaler ger mycket goda förutsättningar för ett kreativt och flexibelt arbetssätt – något som går helt i stil med skolans tankar om att kunskap utvecklas bäst genom att vi utmanar och motiverar eleverna utifrån deras individuella förutsättningar.

DSC05353-scaled.jpg

Samarbeten

BYN

Som elev på Växjö Fria har du möjlighet att ta del av vårt unika samarbete med BYN i ICON-huset. BYN är ett coworking space där hundratals entreprenörer från olika branscher har sina arbetsplatser i en modern, öppen och inspirerande miljö. Här har du möjlighet att arbeta med ditt UF-företag och träffa och stöttas av entreprenörer från näringslivet.

Mentorsprogram

Samarbetet med BYN ger våra elever möjlighet att delta i ett mentorsprogram. Genom Mentorsprogrammet kan du ansöka om att bli tilldelad en mentor från BYN som coachar och hjälper dig under din studietid. Mentorerna är erfarna egenföretagare med breda nätverk som gärna används för att hjälpa dig i din personliga utveckling!

Pedagoger

Lärarna på Växjö Fria

På Växjö Fria Gymnasium arbetar lärare med hög behörighet och stort engagemang som samarbetar mycket både med varandra, elever och det omgivande samhället. Vi vet att en god relation mellan lärare och elev ger den bästa förutsättningen för inlärning och måluppfyllelse och att höga förväntningar leder oss framåt.

Lärarna har alltid elevens bästa i fokus och planerar och anpassar undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar.

Läs intervjuer med våra lärare här

Elevhälsa

Elever som mår bäst lär mest

I elevhälsoteamet på Växjö Fria ingår skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor och biträdande rektor. Elevhälsoteamet arbetar aktivt med att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Detta sker exempelvis genom att skapa tillgängliga lärmiljöer där trygghet och studiero råder, genom att bidra med åtgärder och anpassningar både på individ- och gruppnivå samt handleda, fortbilda och stötta pedagoger och övrig personal i arbetet mot eleverna.

Teamet arbetar också aktivt för att främja närvaro och skapa en likvärdig och jämställd utbildning utan kränkningar, trakasserier eller diskrimineringar. I vårt kompensatoriska uppdrag ingår att minimera de hinder som kan finnas för bästa möjliga lärande, utveckling och hälsa.

Arbeta på Växjö Fria Gymnasium

Skicka in en spontanansökan!

Växjö Fria Gymnasium söker hela tiden efter nya medarbetare som vill vara med och utveckla skolan.

Följ länken nedan för att se lediga tjänster på vår skola eller skicka in en spontanansökan.

Jobba hos oss! 

Traineeprogrammet

Traineeprogrammet riktar sig till dig som tar din lärarexamen under pågående läsår eller till dig som jobbar som lärare dina första terminer under det nu pågående läsåret. Nästa traineeprogram startar i augusti 2023.

Resursskola

Vi erbjuder Introduktionsprogrammet – individuellt alternativ på vår Resursskola, en lugn och trygg miljö för ungdomar som är i behov av en anpassad skolgång. Vi har plats för 19 ungdomar mellan 16–21 år som antingen har en diagnos inom autismspektrumet eller andra förutsättningar som gör att skolans miljö spelar stor roll för inlärningen.

Läs mer om Resursskolan här

Vuxenutbildning

Vi erbjuder vuxenutbildning för vuxna som vill ta steget mot en givande karriär där du får göra en positiv skillnad i människors liv. Skolan är utbildningsanordnare åt Växjö kommun och erbjuder utbildningar till Undersköterska och Barnskötare.

Läs mer om Vuxenutbildningen här

Cedergrenska utbildning

Växjö Fria - en del av Cedergrenska

Cedergrenska är en skolkoncern med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar och yrkeshögskola.

Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Att vara en del av Cedergrenska ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.

Läs mer om Cedergrenska här!