Manlig elev som har labbrock på sig och tittar i ett mikroskåp

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet

Gillar du att lösa problem och är nyfiken på hur naturen fungerar? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig. Här lär du dig analysera, tänka kritiskt, planera och hitta kreativa lösningar utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt. Utbildningen har som mål att ge dig bättre förståelse för livets villkor och att klarlägga sammanhangen i naturen. Du får även möjlighet att utveckla ditt matematiska sinne för att kunna använda det som ett redskap i andra vetenskaper.

Vi kombinerar teoretiska och praktiska metoder i undervisningen som gör dig väl förberedd inför framtida studier på universitet och högskola. Under dina tre år hos oss kommer du både få genomföra laborationer, experiment, observationer, studiebesök och fältstudier. Du får bland annat lära dig att planera och genomföra experiment samt tolka resultat och knyta dem till teorier och modeller.

Efter att du avslutat dina studier hos oss har du en bred bas att stå på inför dina vidare studier. Våra tidigare elever har bland annat valt att studera vidare till läkare, civilingenjör, civilekonom, lärare, farmaceut, polis, veterinär, jurist, sjuksköterska samt biomedicinska eller andra naturvetenskapliga utbildningar.

Välkommen till Naturvetenskapsprogrammet på Växjö Fria!

Inriktningar

Naturvetenskap

Naturvetenskap & Samhälle

Poängplan

Här kan du se poängplanen för programmets inriktningar.

Poängplan för inriktning Naturvetenskap (PDF)

Poängplan för inriktning Naturvetenskap & samhälle (PDF)

Kombinera idrottsutövande med din utbildning

Välj till NIU eller Profilidrott till din utbildning för att få möjlighet att både få en bred teoretisk gymnasieexamen samtidigt som du kan fokusera på ditt idrottsutövande.

Läs mer om idrott på Växjö Fria här

Inför årskurs 3 väljer du en av följande fördjupningar

Kriminalteknik "CSI"

Fördjupningen riktar sig till dig som vill läsa vidare inom naturvetenskap efter gymnasiet och som drömmer om att bli t.ex. apotekare, sjuksköterska, läkare, veterinär, civilingenjör eller biomedicinsk analytiker. Vi studerar hur man gör brottsplatsundersökningar och läser bioteknik där du lär dig hur man med gener kan lösa olika naturvetenskapliga problem t.ex. diagnosticering och behandling av sjukdomar samt släktskapsbestämning.

Denna fördjupning är valbar för dig som läser inriktningen Naturvetenskap.

Kriminologi & Socialt arbete

Fördjupningen lämpar sig för dig som vill studera vidare inom naturvetenskap eller inom beteendevetenskap och vill jobba som t.ex. socionom, kriminolog, biolog eller sjuksköterska. I ämnet Kriminologi undersöker vi orsaker till brottslighet och hur vi kan minska kriminaliteten i samhället, och i Socialt arbete behandlar vi vilket stöd samhället kan ge individer som lever under socialt utsatta förhållanden.

Denna fördjupning är valbar för dig som läser inriktningen Naturvetenskap & Samhälle.

Marknadsföring & Entreprenörskap

En fördjupning där vi finner framtidens ledare och skapare av innovativa idéer. Du kommer att förverkliga dina egna idéer, antingen som ett företag i UF-form eller i en annan typ av projekt. Vi studerar mediers och kommunikationens betydelse för det egna projektet. Betydelsen av att synas och hur du kan utnyttja mediernas makt i samhället. Dags att ta rollen som ledare och göra ditt avtryck i samhället.

Denna fördjupning är valbar för samtliga inriktningar. 

Idrottsledarskap

Fördjupningen vänder sig till dig som är idrottsintresserad och vill ta ditt ledarskap till en ny nivå! Kurserna ger dig kunskaper om hur olika organisationer och föreningar fungerar och hur man genom marknadsföring kan nå ut till så många som möjligt. Under hela kursen kommer du driva ett eget långsiktigt projekt som du väljer utifrån den idrott som intresserar dig. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad du kan göra.

Denna fördjupning är valbar för samtliga inriktningar. 

Möt Olivia Carlsson - elev på Naturvetenskapsprogrammet

"Lektioner blir mycket roligare för att lärarna ger oss elever chansen att vara med"

Olivia går andra året på Naturvetenskapsprogrammet och hon valde det för hon gillar just naturämnena och ville ha en högskoleförberedande utbildning. Hon gillar lärarna på Växjö Fria som har inlevelse i sina genomgångar och god relation till eleverna.

”Det gör att jag kan lära mig bättre under lektionsarbete eftersom man får en lite lättsammare relation med läraren och också då enklare kan ställa frågor osv.”

Efter studenten vill Olivia plugga vidare till gymnasielärare och om det är något hon vill skicka med till alla som är intresserade av att söka Naturvetenskapsprogrammet så är det att inte vara rädd för att det ska vara mycket plugg och att man inte ska klara av det.

”Alla gymnasieprogram har mycket plugg och är svåra men om man lägger ner tid på lektionerna, har en bra dialog med lärarna och faktiskt är intresserad av ämnena så kommer det gå bra.”

Läs hela intervjun här

Välj NIU eller Profilidrott

Kombinera idrottsutövande med din utbildning

Välj till NIU eller Profilidrott till din utbildning för att få möjlighet att både få en bred teoretisk gymnasieexamen samtidigt som du kan fokusera på ditt idrottsutövande.

Läs mer om idrott på Växjö Fria här