Närbild på spetsar av färgpennor

Resursskola

Med eleven i fokus

På Växjö Fria Gymnasium Resursskola erbjuds Introduktionsprogrammet – individuellt alternativ i en lugn och trygg miljö för ungdomar som är i behov av en anpassad skolgång. Vi har plats för 19 ungdomar mellan 16–21 år som antingen har en diagnos inom autismspektrumet eller andra förutsättningar som gör att skolans miljö spelar stor roll för inlärningen.

Vi utgår från den enskilda elevens behov när vi planerar skoldagens längd, antal ämnen och upplägg på lektionerna med målet att skapa tydlighet och struktur, men även variation och utvecklingsmöjligheter. Vi uppmuntrar elevens starka sidor för att skapa intresse och en positiv inlärning och vill att alla elever ska lämna skolan som trygga individer, väl rustade för ett rikt liv i vårt samhälle.

Välkommen!

Närbild på tjej som håller i en bok

Ansökan

Hur söker man till Växjö Fria Resursskola?

Om du eller ditt barn är intresserade av att börja på Växjö Fria Resursskola kontaktar du skolan för att boka in ett besök. Därefter kommer du få skicka in en ansökningsblankett och invänta att det blir en plats ledig. Din hemkommun måste godkänna antagningen men när det finns en plats ledig kan uppstart ske när som helst under läsåret.

Läs mer om ansökan här
Närbild på studieplats med skrivbord och skolmaterial

Introduktionsprogrammet

Individuellt alternativ

Introduktionsprogrammet – individuellt alternativ är en skräddarsydd utbildningsväg för ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som främjar individuell utveckling och stödjer elevernas unika behov.

Elever som går individuellt alternativ kan läsa in ämnen från grundskolan, kurser på gymnasiet eller andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, som exempelvis motivationsinsatser eller praktik. Utbildningen är utformad att ge elever en stabil grund och möjligheter att utforska olika ämnen och intressen för att främja både kunskapsutveckling och personlig tillväxt.

Intervju med Tomas Westerholm - Lärare på Växjö Fria Resursskola

"Man har möjlighet skapa relationer med varje enskild elev"

När vi frågade Tomas vad den stora skillnaden på resursskolan gentemot en traditionell gymnasieskola är berättar han att det främst handlar om storleken på lokalerna och antalet elever som går där. På en större gymnasieskola kan det vara spretiga scheman många elever som skapar förvirring och störningsmoment. På resursskolan däremot är det ett helt annat lugn med mindre lokaler som är lättare att orientera sig i och färre elever vilket innebär mer tid med varje person.

”Då har man möjlighet skapa relationer med varje enskild elev, vilket är grunden för att känna det förtroende som ofta kan leda till förståelse och bättre skolresultat.”

Att resursskolan verkar i en mindre skolmiljö ger Tomas bättre förutsättningar att utföra ett bra arbete.

”Det är lättare att kommunicera med både kollegor och elever, och just att vi har möjligheter att planera och anpassa undervisning och lokaler för varje enskild elev har en avgörande betydelse för elevernas utveckling.”

Läs hela intervjun här

Intervju med Åsa Arfvidsson - Rektor på Växjö Fria Resursskola

"Man måste våga tänka utanför boxen och hitta nya vägar för elevens bästa, vägar där individen kan lyckas och bli en del av vårt samhälle."

Åsa Arfvidsson är rektor på Växjö Fria Resursskola som har blivit en fristad för elever med NPF-diagnos som söker efter en anpassad lärmiljö.

”Barn och ungdomar vill lyckas, få beröm och känna att de gör bra saker. Hos oss går elever som verkligen vill gå i skolan och kämpar med motgångar som andra ofta inte förstår. Vår flexibla skola hittar former för eleverna att komma förbi motgångarna och få en fungerande skolgång som leder till ett meningsfullt liv, vilket kan göra skillnad för hela familjen.”

Läs hela intervjun med Åsa här

Kalendarium

Läsårsdata 23/24

När är det lov och studiedagar? Se viktiga datum för höstterminen 2023 och vårterminen 2024 i vårt kalendarium.

Klicka här för att komma till kalendariet