Två elever som går i en korridor och pratar med varandra

Elevhälsa

Välbefinnande & lärande

Välkommen till vår skolas engagerade elevhälsa, där vi strävar efter att stödja varje elevs välbefinnande och lärande. På skolan har vi skapat trygga och tillgängliga platser för våra elever, där de kan få stöd och vägledning.

Lugnet – En plats för individuellt stöd: På Lugnet erbjuds eleverna möjlighet till stöd från vår specialpedagog och socialpedagog. Här kan de få hjälp i olika ämnen, skriva prov under lugna förhållanden och få stöd med planeringen av sina studier. Vi har även avsatt ”pluggtid” där eleverna kan fokusera på sina uppgifter med stöd av en vuxen.

Elevkontoret – En tyst studieplats: Elevkontoret är en tyst plats där eleverna kan studera enskilt. Det är en lugn och koncentrerad miljö som främjar individuellt arbete och ger eleverna möjlighet att fördjupa sig i sina studier.

Hälsosamtal med skolsköterskan: Alla elever i årskurs 1 har tillgång till hälsosamtal med vår skolsköterska. Dessa samtal fokuserar på elevens övergripande hälsa och välbefinnande, vilket bidrar till en helhetssyn på deras studie- och livssituation.

Kuratorstöd – Förebyggande och återkommande samtal: Vår kurator erbjuder både förebyggande och återkommande samtal vid behov. Genom att besöka klasser, med särskild prioritet på årskurs 1 under läsåret, strävar vi efter att skapa en välkänd och integrerad del av elevernas vardag. Detta för att erbjuda stöd och vägledning när det behövs som mest.

Vi är stolta över att kunna erbjuda dessa resurser och kompetenser inom vår elevhälsa, och vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa en trygg och stödjande miljö för varje elev på vår skola.

Kontakt

Skolkurator

Charlotte Uleskog

@

Specialpedagog

Malin Petersson

@

Elevresurs

Marina Lagerwall

@

Socialpedagog

Victoria Fridsäll

@

Skolsköterska

Åsa Steen

Telefon: 0470-76 28 54

@