Elever i klassrum som jobbar på sina datorer. Sitter bakom en glasvägg

Undervisning

Lärarledda lektioner

På Växjö Fria strävar vi ständigt efter att skapa en gynnsam lärandemiljö för våra elever där de får möjlighet att nå sin fulla potential. Våra engagerade och kompetenta lärare har en central funktion i detta arbete, som genom sin ledande roll i klassrummet möjliggör för framgångsrikt lärande. De skapar struktur, tydliggör mål och förväntningar samt motiverar eleverna i deras arbete, medan de också möjliggör för individuella anpassningar vid behov.

För oss är det därför en självklarhet att lärandet sker på plats i skolan där både elever och lärare bidrar till att skapa en lärandemiljö som inspirerar till kunskapssökande och kreativt tänkande. Vi garanterar mer lärarledd undervisningstid än vad skollagen kräver inom varje kurs för att säkerställa en hög förståelse och behärskning av ämnesinnehållet med stöd av lärare i klassrummet.  

För att säkerställa kontinuitet och kvalitet i undervisningen vid eventuell frånvaro av ordinarie lärare, har vi implementerat en strategi för att tillhandahålla vikarier vid behov. Detta är en del av vår övergripande målsättning att minimera avbrott i undervisningen och säkerställa att eleverna får en sammanhängande och givande inlärningsprocess. 

Genom att investera i och främja en hög närvaro av lärare och vikarier strävar vi efter att skapa en skola där eleverna får tillgång till de resurser och den stödstruktur som krävs för deras framgång. Denna strategi kompletterar vårt övergripande engagemang för att maximera lärandet och främja en positiv utveckling för varje elev på Växjö Fria.