Bild på Icon-huset med människor runt omkring

Våra program

Utbildningar

Genom våra utbildningar får du en mycket god grund för din personliga utveckling och för ditt aktiva deltagande i samhällslivet. Gymnasiestudierna ska förbereda dig för yrkesverksamhet eller för högskolestudier efter avslutad gymnasieutbildning. Utbildningen ska kännas meningsfull och utmanande. Du får de bästa förutsättningarna till egen utveckling under ledning av skolans engagerade och välutbildade lärare.