DSC05581-scaled.jpg

Introduktions­programmet

Växjö Fria Resursskola

På Växjö Fria erbjuder vi Introduktionsprogrammet – individuellt alternativ, en skräddarsydd utbildningsväg för ungdomar som är i behov av en anpassad skolgång. Vi har plats för 19 ungdomar mellan 16–21 år som antingen har en diagnos inom autismspektrumet eller andra förutsättningar som gör att skolans miljö spelar stor roll för inlärningen.

Individuellt alternativ riktar sig till elever som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som främjar individuell utveckling och stödjer elevernas unika behov. De kan läsa in ämnen från grundskolan, kurser på gymnasiet eller andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Utbildningen äger rum i egna lokaler i  en lugn och trygg miljö som är anpassade för elevernas specifika behov för att underlätta deras inlärning och trivsel.

Läs mer om vårt Introduktionsprogram på Växjö Fria Resursskola här. 

 

 

Växjö Fria Resursskola

Få mer information om Växjö Fria Resursskola och vårt Introduktionsprogram – individuellt alternativ på vår hemsida

Till hemsidan 

Kontakt

Rektor Resursskola & Vuxenutbildning

Åsa Arfvidsson

Telefon: 0470-76 24 52

@