Bild på Icon-huset med människor runt omkring

Antagning

Antagningsgräns & median

Här hittar du antagningsgränserna och median till alla utbildningar på Växjö Fria som gällde för Gymnasieantagningen 2023.

Utbildningar

Ekonomiprogrammet

Median: 273
Sista antagen: 237

Naturvetenskapsprogrammet

Median: 256
Sista antagen: 197

Samhällsvetenskapsprogrammet

Median: 240
Sista antagen: 212

Vård & omsorgsprogrammet

Median: 223
Sista antagen: 202