Svart bord med plasthuvud och hjärta

Undersköterska

Vård- och omsorgsutbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen passar dig som vill arbeta inom vården och göra skill­nad i människors liv. Utbildningen leder till ett meningsfullt yrke som undersköterska, där du möter människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden.

Under din studietid kommer du få en kombination av teoretisk kunskap och prak­tiska erfarenheter som gör dig väl rustad för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med funktionshindrade.

Vi lägger stor vikt vid kvalitet i undervisningen och har tillsatt legitimerade yrkeslä­rare med lång erfarenhet inom vård- och omsorgsyrket, som ger dig verktygen för att du ska känna dig trygg när du senare ger dig ut i arbetslivet.


Upplägg

Du kan välja att läsa utbildningen på plats i skolan eller på distans, och därmed an­passa upplägget efter dina förutsättningar. Som elev har du även möjlighet att jobba deltid samtidigt som du går utbildningen så att du kan behålla din anställning.

Under din studietid kommer du ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du får möjlighet att tillämpa den kunskap du fått under utbildningen.

 • Utbildningstakt: 25%-100%
 • Antal poäng: 1 500 gymnasiepoäng
 • Utbildningstid: 60-65 veckor vid heltidsstudier.
 • Undervisning:
  • Reguljär: Lärarledd undervisning 2 dagar/veckan
  • Distans: Eleven styr plats och tid till inlärning själv med några obligatoriska moment i skolan
 • APL: 3 x 5 veckors heltidspraktik
 • Lärplattform: Teams, Office365
 • Förkunskaper: Godkända grundskolebetyg från årskurs 9 i Svenska eller Svenska som andraspråk.

Utbildningsstart

Uppstart sker löpande.

Kontakt

Rektor Resursskola & Vuxenutbildning

Åsa Arfvidsson

Telefon: 0470-76 24 52

@

Porträttbild på lärare Aleksandra

Intervju med Aleksandra Rusimovic - Vård- & omsorgslärare

"Alla fina diskussioner i klassrummet bidrar till att undervisningen blir ännu roligare"

Medan Aleksandra arbetade som undersköterska hade hon ofta kontakt med elever som skulle ha sin praktik på hennes arbetsplats. Av den anledningen valde hon att vidareutbilda sig till vårdlärare, för att få möjlighet att arbeta med elever och hjälpa dem nå sina mål i utbildningen. Det roligaste med att undervisa på Växjö Fria är enligt Aleksandra möjligheten till variationer, eftersom utbildningen erbjuder både teoretiska och praktiska kunskaper.

”Alla fina diskussioner i klassrummet är också en faktor som bidrar till att undervisningen blir ännu roligare. Varje kurs ger olika kunskaper som kan vara användbara inte bara i det framtida arbetet utan även i vardagen.”

Aleksandra tycker att alla som vill arbeta nära människor som är i behov av hjälp borde söka till Växjö Frias Vuxenutbildning, för att kunna bidra till att de mår bättre.

”Vård och omsorgsprogrammet ger stora möjligheter till arbete inom olika områden vilket är en stor fördel. Som en utbildad undersköterska kan du arbeta inom äldreomsorg, psykiatri, hälso- och sjukvård och även som stöd till personer med funktionsnedsättning.”

Porträttbild på tidigare elev Ermias

Intervju med Ermias - Tidigare elev Undersköterska

"Jag fick fast jobb direkt efter jag var klar med utbildningen"

Ermias gick på vård- och omsorgsprogrammet på Växjö Fria Vuxenutbildning för att bli undersköterska. Han tycker att det bästa med utbildningen var lärarna.

”De såg till att vi lärde oss det vi behövde kunna. De var stränga men snälla.”

Direkt efter utbildningen fick Ermias fast jobb och arbetar i dag på Vikaholm hemvård där han trivs väldigt bra. Hans roligaste minne från studietiden var gruppen som han läste med som hade roligt tillsammans.

Närbild på verktyg till undersköterskor

Intervju med Axel - Tidigare elev Undersköterska

"Deras engagemang, passionen för yrket och den fantastiska erfarenheten var verkligen inspirerande!"

Axel gick Vård- och omsorgsprogrammet på Växjö Fria Vuxenutbildning och jobbar idag som undersköterska på Växjö kommun som bemanningsresurs, och arbetar därmed på olika ställen inom äldreomsorgen. Han valde att plugga på Växjö Fria för att han ville utmana sig själv och lära sig något nytt.

”Det bästa med att studera på Växjö Fria måste vara lärarna. Deras engagemang, passionen för yrket och den fantastiska erfarenheten var verkligen inspirerande!”