Närbild på spetsar av färgpennor

Lärarintervju

Möt Tomas Westerholm

Vad är det bästa med att vara lärare på Växjö Fria Resursskola?

Det bästa med att vara lärare på Växjö Fria Resursskola är att det är en liten skolmiljö med relativt snabba beslutsvägar, där man får förutsättningar att utföra ett bra arbete. Det är lättare att kommunicera med både kollegor och elever, och just att vi har möjligheter att planera och anpassa undervisning och lokaler för varje enskild elev har en avgörande betydelse för elevernas utveckling.

Hur skiljer det sig att vara lärare på en traditionell gymnasieskola kontra resursskola?

På en vanlig traditionell gymnasieskola har man inte samma möjligheter att lära känna och arbeta med eleverna. I detta stora sammanhang med stora lokaler, där man ständigt byter klassrum, är det svårt att hitta och ofta förekommer det otydliga spretiga scheman som förvirrar. Därtill finns det mycket fler elever som kan vara störningsfaktorer på olika sätt. På resursskolan är det ett helt annat lugn och betydligt mindre lokaler, där det är lättare för eleverna att orientera sig. Här har eleven plats i enskilt rum eller avskärmad plats i rum med 2-4 elever, och istället är det lärarna som går runt och undervisar. Det är jämförelsevis också väldigt få elever, vilket innebär mer tid med eleverna, vilket definitivt också behövs. Då har man möjlighet skapa relationer med varje enskild elev, vilket är grunden för att känna det förtroende som ofta kan leda till förståelse och bättre skolresultat.

Berätta om ett starkt minne från skolan.

Starka minnen jag har är framförallt när man märker att relationsbyggandet ger resultat både socialt och skolmässigt. Det kan ta sin tid, men alltid lika roligt när det sker. Det är den lilla skolmiljön och att vi lärare får mer tid med varje elev som skapar förutsättningar för detta.