Närbild på tjej som håller i en bok

Att vara elev på Växjö Fria Resursskola

Med möjlighet att växa och lyckas både akademiskt och personligen

På Växjö Frias Resursskola ges eleverna möjligheten att blomstra och nå sin fulla potential, samtidigt som de får den extra hjälp och stöd de behöver för att lyckas. Skolan är utformad för att erbjuda elever med olika behov en stödjande och inkluderande utbildningsmiljö samt möjlighet att skräddarsy sin utbildning för att kunna utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

Skolan har specialutbildade pedagoger och personal som arbetar nära eleverna för att identifiera deras specifika behov och utforma anpassade undervisningsmetoder med hjälp av olika resurser och hjälpmedel. Målet är att skapa en miljö där eleverna känner sig trygga och kan fokusera på sitt lärande utan hinder.

Förutom det akademiska fokuset värderar Växjö Frias Resursskola även elevernas sociala och emotionella välbefinnande och strävar efter att skapa en gemenskap där eleverna känner sig accepterade, respekterade och sedda.

Skollokal med bord och stolar och hylla med brädspel i bakgrunden

På gång på skolan

Rast & lunch

På rasterna finns alltid personal tillgängliga och skolan erbjuder en lista med olika rastaktiviteter att välja på. Vid lunch serveras måltider som anpassas efter elevens behov och som äts tillsammans med personalen. Varje elev har en bestämd plats om så önskas och efter maten dukar var och en undan efter sig.

Aktiviteter & studiebesök

För att stimulera och utveckla elevernas omvärldskunskap erbjuder vi regelbundna aktiviteter utanför skolans lokaler genom studiebesök, friluftsdagar eller utflykter som är frivilliga att delta på. Om möjlighet finns åker vi på en längre skolresa med övernattning.

Vi erbjuder även kontinuerligt sociala aktiviteter där eleverna får tillfälle att umgås, det kan exempelvis vara rundpingis, bakning och TV-spel.

Hälsa & välmående

Hälsa och välmående är något som vi vill ska genomsyra elevernas framtida liv och vi erbjuder idrott minst en gång i veckan med aktiviteter som badminton, pingis, fotboll, innebandy och olika gym. Vi jobbar även regelbundet med hälsa genom att skapa träningsrutiner för framtiden och att ge eleverna kunskap om kostens inverkan på livskvaliteten.

Närbild på skrivbord med hörlurar och andra studiemedel

Hjälpmedel

Dator & verktyg

Våra elever har tillgång till olika hjälpmedel och resurser som är utformade för att stödja deras inlärning och underlätta deras utbildningsresa. Det finns ett stort urval av pedagogiska- och digitala hjälpmedel som är avsedda att möta de specifika behoven hos elever med olika utmaningar. Varje elev har en egen bärbar dator och det finns möjlighet till en whiteboardtavla vid varje arbetsplats som tydligt visar veckostrukturen.

Intervju med Alexander, tidigare elev

"Jag har lärt mig mer om det sociala samspelet"

Vad är det bästa med att gå på Växjö Fria?
Att lära sig i egen takt och att komma i kapp det som jag har missat tidigare. Jag har lärt mig mer om det sociala samspelet.

Berätta om en vanlig dag på skolan
Var och en går till sina platser/rum och sätter igång med det som står på schemat. Alla lektioner sker i det egna rummet och läraren kommer till oss. Fika/raster och lunch äter man i tillsammans matrummet – var och en har sina egna platser även här. Man är även ute mycket på studiebesök och friluftsdagar.

Hur är lärarna?
Jättebra, snälla och omtänksamma. Ser eleven som en person och de är lugna mot oss.

Berätta om ett starkt minne från skolan
När vi åkte på skolresa till London! Då hade jag bara gått på skolan i två veckor.

Vad gör du idag?
Idag går jag på Sundsgårdens Folkhögskola och deras ASTA Linje.