Närbild på jordglob med växt i bakgrunden

Ansökan

Börja på Växjö Fria Resursskola

På Växjö Fria Resursskola går elever i åldern 16-21 år med en diagnos inom autismspektrum eller andra förutsättningar som gör att skolans miljö spelar stor roll för inlärningen.

Elever som kommer från närområdet eller kommuner kring Växjö har möjlighet att ansöka om färdtjänst till och från skolan. Har eleven insatsen LSS kan vi hjälpa till med kontakt för boende i Växjö.


Hur går ansökan till?

1. Elevens skola, kommun eller vårdnadshavare kontaktar rektor på Växjö Fria Resursskola för information runt skolans verksamhet.

2. Vid första kontakten rekommenderar vi att man bokar ett studiebesök.

3. Är man intresserad av att gå på Växjö Fria Resursskola fyller man i en ansökningsblankett för att ställa sig i kö.

4. När en plats blir ledig och antagning är aktuell meddelas vårdnadshavare och sedan kontaktas elevhälsan i hemkommun som behöver godkänna antagning då skolpengen för denna verksamhet är högre än för ett vanligt gymnasium.

5. Finns det en plats ledig kan uppstart ske när som under verksamhetsåret, exempelvis mitt i terminen eller i årskurs två eller tre.

6. Godkänner hemkommunen antagning planerar skolan tillsammans med elev, vårdnadshavare och nuvarande skola uppstart, kartlägger elevens behov och gör en individuell studieplan.


Kostnad

Hemkommunen står för grundbeloppet av utbildningen som för läsåret 23/24 ligger på 367 000 kr exkl. elevpeng. Till detta kan det komma extra kostnader beroende på elevens behov.

I grundbeloppet ingår all verksamhet inom skolan så som resor, mat, utflykter, inträde, övernattningar, praktik och extra insatser som främjar elevens inlärning. Resor till och från skolan ingår om man åker med kollektivtrafik, dock ingår inte färdtjänst.

Kontakt

Kontakta vår rektor Åsa om du är intresserad av att veta mer om Växjö Fria Resursskola.

Åsa Arfvidsson, rektor 
asa.arfvidsson@vaxjofria.se 
0470-76 24 52

Ansökningsblankett

Ladda ner din ansökningsblankett här

Fyll i och skicka in din ansökningsblankett via post eller e-post.

Växjö Fria Gymnasium
Rektor Resursskola
Box 466
351 06 Växjö

E-post: info@vaxjofria.se